Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Selger er Anera as, postboks 1204, 4095 Stavanger, post@vitamax.no, +47 51 88 99 93, Org.nr. 922 859 698 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Kjøperen må være minst 18 år for å kunne inngå abonnement på vitamax.no.

Pris

Alle priser som er annonsert på våre nettsider er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. En eventuell prisendring vil være i takt med normal prisutvikling i markedet. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter så som porto, frakt, emballasje m.m.

Når vi mottar din første bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg. Pass på at du har oppgitt riktig e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen.

Abonnement

Anera selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering etter 14 dager og videre i henhold til produktets leveringsfrekvens. Vi har ingen bindingstid eller krav til minstekjøp.

Ved bestilling av 1 VitaMax abonnement, får du 1 pakke tilsendt hver 7. uke. Hver pakke inneholder 2 esker med kapsler nok til de neste to månedene (1 eske = 1 kapsel per dag i 1 måned).

Løpende abonnement vil automatisk fornye seg ved hver levering i den frekvens og med det antall abonnement du har valgt og styrt selv når du først bestiller VitaMax under «Min side» på vitamax.nå.

Du kan si opp din abonnementet fortløpende ved å kontakte vår kundeservice på tlf. 51 88 99 94 eller ved å sende oss en e-mail til: post@vitamax.no . Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til oss.

Selv om vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig, kan det imidlertid skjer skrivefeil og ukorrekt lagerstatus kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Bestilling og betaling

Bestillingsprosess hos oss er veldig enkelt. Når du trykker på «Bestill nå», blir du automatisk videresend til Klarna sin betalingsløsning. Etter at du har registrert av dine personalia er da alt klar for å handle bestillingen din. Ved bruk av Klarna betalingsløsning vil Klarna’ betalingsbetingelser gjelde. Betaler du med kort blir beløpet belastet når du fullfører kjøpet. Betaler du med faktura blir fakturaen sendt til deg fra KLARNA (ikke fra Anera), og du kan velge å dele opp betalingen din hvis ønskelig, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Om ikke annet fremgår på fakturaen, er faktura- og betalingsoppfølgning overdratt til KLARNA. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Du vil derfor ikke motta faktura i posten. Klarna er en trygge og rask betalingsmetode som garanterer sikkerhet og seriøsitet i netthandelen din hos oss. Les mer om Klarna betalingsløsning her.

En automatisk ordrebekreftelse med all informasjon sendes etter dette til din e-post. I tillegg, vil du motta en e-post med informasjon etter hvert som ordren behandles hos oss.

Levering

Bestillingen din blir levert av Posten eller Postnord direkte til din postadresse ca. 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens.

Leverings tid kan variere, alt etter hvor i landet du bor. Du har rett til å heve kjøpet hvis vi ikke leverer varene i tide. Hvis dette skjer, skal tilbakebetaling skje innen 14 dager.

Selv om vi skal alltid ha varer tilgjengelig for levering, skulle en utsolgtsituasjon forekomme, vil dette kommuniseres tydelig på vår hjemmeside.

Angrerett ved repeterende kjøp eller abonnement

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. De neste leveransene du mottar er identiske med den første og det er derfor ikke returrett på de varene du mottar etter første levering. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. 

På samme måte, er vi forpliktet til å tilbakebetale deg kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten.

Hvis du ønsker å angre kjøpet ditt eller har du spørsmål i forbindelse med dette må du ta kontakt med kundeservicen vår på telefon 51 88 99 94 eller e-post post@vitamax.no.

Angrerettskjemaet er sendt med den første VitaMax forsendelse du får hjemme, men du kan også laste det ned standard-angreskjemaet her.

Garanti og reklamasjon

Du har full reklamasjonsrett etter gjeldende lover.

Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år.

Hvis du ønsker å reklamere eller har du spørsmål i forbindelse med dette må du ta kontakt med kundeservicen vår på telefon 51 88 99 94 eller e-post post@vitamax.no. Tilbakebetaling ved reklamasjon skal skje innen 14 dager.

Vi vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal saken bringes inn i Stavanger tingrett for Forliksrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Du kan også bringe tvister inn for Forbrukertvistutvalget og Forbrukerrådet.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjon på denne nettsiden har det eneste formål å informere. Du må ikke ta beslutninger kun basert på den informasjonen som du finner på denne nettsiden. Du anbefales alltid å kontakte din lege, spesiallege eller andre kvalifiserte profesjonelle for ethvert spørsmål vedrørende din helse eller om meninger og utsagn som uttrykkes på denne nettsiden. Du anbefales å snakke med din lege, før du endrer ditt kosthold, diett eller inntar noen form for kosttilskudd eller slankeprodukter.