Personvernerklæring

Personvernerklæring

VitaMax.no følger den ny personopplysningslov fra 2018. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.

Med denne personvernerklæringen vil vi fortelle hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Når du bruker nettstedet vårt og/eller er i kontakt med oss ved å sende oss en mail, avgitt du til oss personopplysningene dine.

Her finner du informasjon om personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Det er viktig at du gjør deg kjent med og forstår personvernerklæringen og hvordan du kan påvirke bruken av personopplysningene dine.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å kunne gi deg best mulig oppfølging på en effektiv og praktisk måte.

Dette er en oversikt over hvilke opplysninger vi kan behandle om deg:

Fornavn

Etternavn

Telefonnummer

E-postadresse

Fakturaadresse

Gateadresse

IP-adresse

Personopplysningene benyttes for å kontakte deg ved telefon, elektronisk kommunikasjon eller adressert post med tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg, med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Anera as org.nr. 922859698 med postboks 1204,4095 Stavanger, er produsent av VitaMax og derfor ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

Lagringstid.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, vil Anera as av eget tiltak eller på begjæring fra deg rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Dine personopplysninger vil bli slettet/anonymisert når det ikke lenger er saklig behov for å oppbevare dem, med mindre annet regelverk pålegger videre oppbevaring. Anera as gjennomfører en vurdering av behov for fortsatt lagring etter avslutning av kundeforhold.

Personopplysninger til tredjepart

Vi kan bruke underleverandører for å håndtere de personopplysninger som samles inn. Disse underleverandørene kan være lokalisert i Norge eller i utlandet. Når vi benytter slike underleverandører forsikrer vi om at hensiktsmessige kontraktsmessige sikringstiltak er implementert i henhold til gjeldende personvernregler.

Vi kan også dele dine personopplysninger med selskaper i vårt konsern eller med andre selskaper som samarbeider med oss for formål som nevnt i punkt 1, både i og utenfor EU/EØS. Anera as er ansvarlig for å sikre at overføringen av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende regelverk gjennom konserninterne regler.

Vi kan gi fra oss din personlige informasjon til andre der vi er pålagt eller tillatt å gjøre det ved lov, eller hvis du sender oss noe materiale som er ulovlig.

Sikkerhet

Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er en av de mest avanserte sikkerhetsteknologier som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet (dvs. du kan få utlevert personopplysningene om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester).

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-mail til: post@anera.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage ved å sende en e-mail til: post@anera.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne teksten. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Cookies (informasjonskapsler)

Vitamax.no benytter såkalte «cookies». En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt og nettbutikken spesielt. Du kan for eksempel ikke søke etter produkter eller logge deg inn på «Min side». Informasjonen vi samler inn fra informasjonskapsler via nettsiden lagres ikke.

Du kan lese mer om dette i vår Databehandleravtale (Cookies policy) side.

Kontaktinformasjon

Du kan alltid ta kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger.

Anera as

Postboks 1204, 4095.

Tlf: 51 88 99 93

post@anera.nopo